Strona główna

Usługi transportowe

 • Przewóz materiałów sypkich: piach, ziemia, żwiry, tłucznie, grysy
 • Wywóz gruzu
 • Przewóz materiałów paletowanych oraz kontenerów
 • Przewóz maszyn
 • Przewóz wyrobów betonowych

Wykonujemy również

 • drenaże liniowe i opaskowe
 • studzienki rewizyjne
 • systemy rozsączające
 • zagospodarowanie wód deszczowcyh i gruntowych

Roboty ziemne

 • Rozbiórki budynków
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Niwelacje gruntu
 • Nawożenie i podwyższanie gruntu
 • Rekultywacja
 • Wykopy pod budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • Wykopy pod linie kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne i przyłącza energetyczne
 • Odwodnienia budynków
 • Osuszanie terenów
 • Wykopy rowów melioracyjnych i odwodnień
 • Załadunki i rozładunki materiałów sypkich
 • Profesjonalna obsługa w zakresie odśnieżania posesji
 • Wykopy pod baseny
 • Wykopy oczek wodnych i stawów